background
image1 image2 image3

Creating wheat for the future–quest for the new genes in the old gene pool / Stvaranje pšenice za budućnost – potraga za novim genima iz postojećih izvora

The  project “Creating wheat for the future - quest for the new genes in the old gene pool” is financed by Croatian Science Foundation

 Project goals are:

  • assessment of phenotypic and molecular genetic diversity of wheat breeding germplasm;
  • identification of existing functional markers for agronomical important traits;
  • identification of marker-trait associations; outlining the most suitable parents for future crossing and breeding programs.

Projekt „Stvaranje pšenice za budućnost – potraga za novim genima iz postojećih izvora“ financiran je od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Ciljevi projekta su:

  • procjena genetske različitosti germplazme pšenice na temelju fenotipskih svojstava i molekularnih markera;
  • identifikacija postojećih funkcionalnih markera za važna agronomska svojstva; utvrđivanje povezanosti marker-svojstvo;
  • izdvajanje roditeljskih komponenti najpogodnijih za buduće oplemenjivačke programe. 

 

 

2018  phenowheat   globbers joomla templates