NastavaIspitni rokoviRadoviLiteraturaDjelatnostLinkovi

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Zavod za bilinogojstvo

katedra za

Opću proizvodnju bilja i poljoprivredne melioracije

HR-31000 Osijek

Vladimira Preloga 1

 

tel.:  031-554-833

fax.: 031-554-833

djug@pfos.hr

http://ljesnjak.pfos.hr/~jdanijelInternet OPB
 

Prof. dr. sc. Danije Jug

 

Ažurirano:

15.03.2018.

Posjetitelj:

 

Dobro došli na web stranicu

 

Prof. dr. sc. Danijel Jug 

 

 

Sveučilišni udžbenik

"Obrada tla u agroekološkim uvjetima"

 

Prvi osječki udžbenik iz područja obrade tla naslova "Obrada tla u agroekološkim okvirima", napisali su:

o prof. dr. sc. Danijel Jug, redovni profesor s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,

 

o   prof. dr. sc. Márta Birkás, redovna profesorica sa Szent István University, Gödöllö, Mađarska i

 

o   prof. dr. sc. Ivica Kisić, redovni profesor s Agronomskog fakulteta iz Zagreba

  

aaa

Sveučilišni priručnik

"Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena"

 

Prvi osječki sveučilišni priručnik koji sa znanstvenog aspekta povezuje pitanja konzervacijskih sustava obrade tla i klimatskih promjena, napisali su znanstvenici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku:

 

o prof. dr. sc. Danijel Jug,

o izv. prof. dr. sc. Irena Jug,

o izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović,

o doc. dr. sc. Boris Đurđević,

o prof. dr. sc. Bojan Stipešević,

o doc. dr. sc. Bojana Brozović

 

 

Vrijeme, trenutačno stanje atmosfere, kao i njegova dugogodišnja ponavljanja, koje nazivamo klimom, na direktan ili indirektan način upravljaju našim životima u svakom trenutku, iz dana u dan iz godine u godinu. Utjecaj vremena, te njegova interakcija s biljnim i životinjskim svijetom, traje od same pojave života na našem planetu, a svoju važnost ne gubi niti danas, u svijetu visoke tehnologije, industrijalizacije, jakog prometa i brzih komunikacija, u društvu koje se rapidno razvija prema deset milijarditoj jedinki naše vrste; vrste koja je ovladala mnogim znanjima, pokorava planetu, poseže i prema zvijezdama, no, često nemoćna da spriječi hirove prirode, koji gotovo svakodnevno odnose ljudske živote.

Interakcija klime, tla i biljke, predstavlja neraskidivi lanac kontinuirane biljne proizvodnje, koja za krajnji cilj ima proizvodnju hrane i prehranu ljudi. Poljoprivredna je proizvodnja oduvijek bila u službi Čovjeka, a počeci svjesne i ciljane proizvodnje biljaka za ljudsku ishranu datiraju od prije 10 000 godina. Prapovijesni ciljevi nisu se promijenili niti danas, no načini njihovog ostvarivanja značajno su se mijenjali tijekom našeg povijesnog razvoja, a mijenjati će se i u budućnosti. Dinamika, smjer ali i opravdanost tih promjena trebaju imati temelje u našem odgovornom i objektivnom pristupanju svijetu u kojem živimo, vodeći se s četiri temeljna principa suvremenog uzgoja biljaka: maksimalizacija, specijalizacija, optimalizacija i učinkovitost, naravno poštivajući tradiciju ali i primjenjujući suvremena znanstvena dostignuća.

Danijel Jug (1972.) profesor je Agroklimatologije, Osnova tloznanstva i biljne proizvodnje, Agrotehnike i sustava biljne proizvodnje, te ekološke poljoprivrede na Zavodu za bilinogojstvo, Katedri za Opću proizvodnju bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Magistrirao je 2005. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 2006. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

 Uži znanstveni interes prof. dr. sc. Danijela Juga je istraživanje utjecaja konzervacijskih i reduciranih sustava obrade tla na biološki, kemijski i fizikalni kompleks tla, u uzgoju ratarskih kultura, a širi znanstveni interes obuhvaćen je istraživanjima agroklimatskih i meteoroloških elemenata, postrnih i pokrovnih usjeva, te održivog gospodarenja tlom.